Missie, visie & ambitie

Missie = inclusie voor iedereen

Socra zorggroep biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met uiteenlopende problematiek. De begeleiding en ondersteuning is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en groei naar meer zelfregie binnen een passende plek in de samenleving.

Visie = mens is één geheel

Socra zorggroep ziet de mens als één geheel. Dat houdt in dat wij de cliënten begeleiding en ondersteuning bieden, vanuit een kleinschalige setting in alle facetten van het leven waarbij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt de belangrijkste uitgangspunten vormen. Naast het bieden van een veilig en vertrouwd begeleidings- en ondersteuningsklimaat zijn wij van mening dat het ervaren van succes binnen alle facetten bijdraagt aan meer zelfstandigheid, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid.

Ambitie = groot zijn in kleinschaligheid

Momenteel bieden wij in Nijmegen en omliggende gemeentes ambulante begeleiding aan mensen met uiteenlopende problemen maar voornamelijk met psychiatrische problematiek. Voor de nabije en verdere toekomst zal Socra zorggroep continu vooruitkijken en inspelen op de veranderingen in de zorg. De afgelopen jaren stonden de veranderingen in het teken van zelfregie, maatwerk, decentralisatie, inclusie, oftewel samenredzaamheid. Wat ons betreft is dat voor de toekomst nog steeds een doel dit te realiseren, het blijkt immers een lange weg te zijn en vraagt dan ook om “de lange adem”. Omdat wat ons betreft nú de toekomst is zal Socra zorggroep zich naast het huidige aanbod in Nijmegen en omliggende gemeentes vanaf 2022 breder in gaan zetten. Zowel het werkgebied als de doelgroep worden breder benaderd. Wij willen groot zijn in kleinschaligheid en zullen daarin onze missie en visie volledig uitdragen!