Presentiebenadering

Presentie is een professionele benadering in de zorg en welzijn, waarin het draait om de relationele afstemming van hulp en steun op wat goed kan zijn voor de behoeftige ander, de cliënt. Daarbij gaat het om nabijheid en aandacht, het serieus nemen van de ander (ook in zijn onbegrijpelijke gedrag), om een zo maximaal mogelijke aansluiting, leefwereld gerichtheid, perspectiefwisseling, om zorgzaamheid in de volle zin van het woord en om het verlangen of appèl dat uitgaat van de ander.

 

De begeleiding is gericht op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt door leermomenten te creëren, waar een cliënt het niet lukt de juiste keuzes te maken of gedrag laat zien met negatieve gevolgen. De begeleiding maakt maatschappelijke normen en waarden bespreekbaar en stimuleert perspectiefwisseling van de cliënt. Dit kan gedaan worden met interventies zoals confronteren, spiegelen, rolwisselingen en mentaliseren. De begeleiding leert de cliënt vaardigheden aan om een situatie op te lossen door middel van constructief en positief gedrag. De begeleiding blijft gedurende deze processen onvoorwaardelijk naast de cliënt staan. Daarna volgt het trainen van deze vaardigheden en generaliseren naar nieuwe situaties.

 

De presentiebenadering hanteert 8 kenmerken:

  • Vrij zijn voor
  • Openstaan voor
  • Aansluiten bij het bestaande
  • Perspectiefwisseling
  • Zich aanbieden
  • Geduld hebben
  • Tijd hebben
  • Trouw zijn

 

De begeleiding stelt zich beschikbaar en ontvankelijk op en gaat een relatie aan. Alles draait om goede en nabije relatie, om begeleiding, om de waardigheid van de cliënt, het erkennen van de cliënt, om wederzijdsheid, om verhalen, om de wil de cliënt tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven.  De begeleiding voegt zich in de leefwereld van de cliënt, is solidair, is ongehaast en neemt zelf de tijd en gunt de cliënt tijd. De inzet is niet afhankelijk van de vraag of er ‘eer aan te behalen valt’: trouw is onvoorwaardelijk en er wordt niet op de kwaal maar op de lijder gelet.

 

Presentie is geen vanzelfsprekendheid binnen de reguliere hulpverlening, voor Socra zorggroep wel!