Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Om de wensen en ervaringen van de cliënten in kaart te brengen voert Socra zorggroep ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier kan Socra zorggroep de kwaliteit van de zorgverlening afstemmen op de wensen en ervaringen van de cliënten. Afstemming aan de hand van verbeterpunten die uit het cliënttevredenheidsonderzoek naar voren komen. Er worden acties geformuleerd en de verbeterpunten worden opgenomen in het beleid van het volgende jaar.

Klik hier voor het volledige verslag van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2022.