Werkwijze Socra zorggroep

Onze werkwijze, samen ervoor zorgen dat jij verder kan! 

Wanneer jij via een verwijzer bij Socra zorggroep in begeleiding komt zal de begeleiding ook direct starten. Onze werkwijze is gebaseerd op het 8-fasenmodel. Jij bepaalt in samenwerking met jouw (vaste) ambulant begeleider welke activiteiten er plaats zullen vinden in de 8 fases tussen het moment van de aanmelding tot het moment dat het begeleidingstraject is beëindigd.

In dit begeleidingstraject wordt toegewerkt naar het opstellen van jouw persoonlijk begeleidingsplan met jouw persoonlijke doelen. Vanuit dit begeleidingsplan werk jij samen met de begeleiding aan jouw doelen die jaarlijks worden geëvalueerd. Op die manier kun jij bepalen hoe het er voor staat en waar jij doelen hebt behaald of wellicht nog doelen wilt aanpassen of toevoegen aan jouw persoonlijke begeleidingsplan.

De methode, het 8-fasenmodel is gebaseerd op het werken met leefgebieden. Tijdens bijna alle 8 fases staan deze leefgebieden centraal. De gekozen leefgebieden gelden voor elk mens waardoor thema’s als verslaving, psychiatrie, zelfregie en inclusie altijd ondergebracht kunnen worden in één of meerdere leefgebieden.

De leefgebieden zijn:

  1. Zingeving
  2. Wonen
  3. Financiën en administratie
  4. Sociaal functioneren
  5. Psychisch functioneren
  6. Lichamelijk functioneren
  7. Werk en activiteit

Naast het werken met het 8-fasenmodel kenmerkt onze werkwijze zich door het present zijn!

De begeleiding stelt zich beschikbaar en ontvankelijk op. Alles draait om de goede en nabije relatie, het erkennen van de cliënt, om de wil de cliënt tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven.  De begeleiding voegt zich in de leefwereld van de cliënt, is solidair, is ongehaast en neemt zelf de tijd en gunt de cliënt tijd. De inzet vanuit de begeleiding is er onvoorwaardelijk.